Vastavalt hooldetöid teostava ettevõtte ja Maanteeameti vahelisele lepingule korraldab metsamaterjalide ladustamist riigiteede kaitsetsoonis teehooldaja. Lepinguga (Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamise kord) sätestatakse teehooldaja ja vedaja tegevused, mis on seotud metsamaterjali ladustamise ja laadimisega. Metsamaterjali vedaja esitab vastava taotluse, mille menetlemiseks on teehooldajal aega 7 päeva. Ladustamise ja vedamise mõistlik aeg on periood, mis kulub metsamaterjali väljaveoks, ladustamiseks, äraveoks ja laoplatsi korrastamiseks. Loaga väljastatud plats ei tohi olla metsafirmale nn vaheladu. Ladustamisluba ei väljastata riigi põhi- ja tugiteede teemaale ning teemaale, kus laoplatsi vahetus läheduses liiklussagedus on üle 500 auto ööpäevas.