Talvise sulamis-külmumistsükli järel tekivad teekattesse löökaugud, mis on tingitud kattes oleva vee jäätumisest ja sulamisest külmaperioodil. Vesi pääseb kattesse läbi mikropragude, mis on jäänud remontimata eelnenud hooajal. Paraku kõiki mikropragusid ei ole võimalik  remonttööde käigus tuvastada. Kindlaim variant on pärast löökaukude remonti kogu teekate üle pinnata. Sellega konserveeritakse kate ning vesi ei pääse enam kattesse.

Kattepragude remont “CRAFCO” seadmega.

Crafco meetodil pragude täitmine talvelPraoremondi tulemus

OÜ ÜLE omab pikaajalist kogemust kattepragude remondiks polümeeridega modifitseeritud bituumenmastiksiga. Eestis sobib selline tehnoloogia peamiselt uutele asfaltkatetele tekkivate nö temperatuuripragude remontimiseks. Kõigepealt freesitakse olemasolev pragu (laius 12-20 mm ja sügavus 20-25 mm), andes sellele konkreetsed piirjooned vältimaks pragude edasi arenemist. Seejärel puhastatakse freesitud pragu kuuma suruõhuga ning täidetakse pragu bituumenmastiksiga. Kaetud pragu erineb katte tasapinnast vaid vähesel määral ning on autoratta all praktiliselt tajumatu. Seetõttu on käesolev tehnoloogia asendamatu, mis aitab pikendada katte vaikset mürataset ja tagada katte tasasus.

Löökaukude remont

OÜ ÜLE on läbi aegade pakkunud erinevaid meetodeid katete auguremondiks. Tänaseks on jäänud sõelale kaks meetodit: talvine remont külmseguga ning aukude immutuslappimine.

1. Auguremont külmseguga

Auguremonti külmseguga kasutatakse peamiselt sügis-talv-kevad perioodil kui temperatuur on alla +5°C. Remondi käigus puhastatakse auk sodist ja tolmust, seejärel eemaldatakse august jää ja vesi kuumutamise teel ning lisatakse külmasfaltsegu, mis hiljem tihendatakse tambi või vibroplaadiga. Lõpuks kaetakse pealmine kiht kuiva liivaga ning võimalusel pinnatakse lapp emulsiooni ja killustikuga.

2. Auguremont lappimisseadmega “SAVALCO” immutusmeetodil

Aukude lappimine

Nimetatud mehhanismiga töötades puhastatakse esmalt augud ja praod tolmust suruõhuga. Seejärel krunditakse lapitav osa bituumenemulsiooniga ning augud ja mikropraod kaetakse killustiku ning bituumenemulsiooni seguga. Auk viimistletakse pealt puhta killustikuga, et vähendada naket autorattaga. Antud mehhanismiga on võimalik lappida ka väikseid mikropragusid ning teha käsipindamist. Sellise meetodiga on võimalik töötada kuni välistemperatuur on veel pluss-kraadides.

Savalco seadet kasutades on tegemist ühe ohutuma ja töötajaile turvalisema meetodiga, kuna kogu tööprotsessi juhitakse auto kabiinist, ühe töötaja poolt. Sellist tehnoloogiat kasutades on töötempo kiire ja tõhus, mis omakorda häirib vähem liiklejaid. Lisaks on sellise seadme kasutamine ka soodsam tellijale, kuna töö on vähem ajamahukam, kui tavaliste seadmetega tehes.

Kindlasti ei ole tellija rahul kui pärast lappimist on teedel ja tänavatel lahtist killustikku. Sellest tulenevalt pakume alati oma tellijatele võimalust killustiku järelkoristusele, milleks oleme kasutanud vaakumimurit, et vältida liigset tolmu lendumist asulates ja linnades. Järelkoristust ei ole võimalik teostada koheselt pärast auguremonti, sest killustik ja bituumenemulsioon vajavad lõpliku tugevuse saavutamiseks aega, mis võib sõltuvalt ilmast võtta aega kaks kuni seitse päeva.

Lisainfo:

Margus Malva

Pindamise, mustkatete ja auguremondi projektijuht

Tel: +372 513 1904

E-mail: margus@yle.ee