Teede pindamine ja korrashoid

Firma ÜLE OÜ loodi 1990. aastal, olles Eestis esimeste teede alal tegutsevate eraettevõtete seas. Oma põhitegevuseks peame teede pindamist ja korrashoidu.

Uudised