Kvaliteetseks pindamiseks on vajalikud:

Kvaliteetsed materjalid

Sõltuvalt aluskatte iseloomust ja liikluskoormusest kasutame pindamiseks erinevaid killustikke ja sideaineid. Kasutatavate killustike spekter on väga lai – kodumaisest paekillustikust kuni Soomest pärit diabaasini välja. Erinevate sideainete kasutamise kogemus on natuke tagasihoidlikum kuid siingi oleme kasutanud erinevate omadustega materjale – kodumaisest põlevkivibituumenist kuni Rootsis segatud lateksiga modifitseeritud bituumenemulsioonini välja. Loomulikult oleme eelistanud ja suutnud sõlmida häid kokkuleppeid ainult heade ja kvaliteetset toodangut pakkuvate tootjatega.

Täpne materjalide doseerimine

Täpse doseerimise aluseks on eelnevalt koostatud hea ja põhjalik projekt. Projekteerimisel kasutame lähteamdmetena konkreetse tee tiheduse näitajaid. Selleks kasutame spetsiaalset tihedusemõõtjat. Teekatte tihedusest sõltub kasutatava sideaine kulunorm. Teisest küljest on väga oluline osa ka kogemustel, mida oleme hoolega talletanud, et seda ära kasutada üha arenevate pindamistehnoloogiate juures.

Hea töö

Kui kõik eelnevad etapid on edukalt läbitud, siis hea tehnika ja kogenud meestega ei saagi pindamine ebaõnnestuda.