• Rohu niitmine (teeääred)
  • Võsa ja heina niitmine (teeääred ja maa-ala)
  • Haljasalade korrashoid
  • Kruusateede profileerimine
  • Tolmutõrje
  • Liikluskorraldusvahendite hooldus ja paigaldus
  • Metsamaterjali ladustamine