Pindamise projekteerimisega saab kindlaks määrata vaadeldavatele katetele sobilikud tehnoloogiad ja materjalid. OÜ ÜLE kasutab projekteerimisel katte kõvaduse mõõturit, mille andmete põhjal saab programmi abil määrata soovitusliku sideaine (bituumeni) normi pindamisel.

Eelkõige peab kasutatav tehnoloogia ja materjalid olema just õiged antud tee jaoks. See ongi esimene ja peamine osa projekteerimisest pindamise juures.
Enne pindamistööde algust ja tellija poolse teekatte ettevalmistamise lõppemist vaadatakse tellija esindajaga objekt üle ja leitakse mõlemaid pooli rahuldavad lahendused antud tee pindamiseks.
Peale seda tuleb juba töödeks vajalike andmete koondamine Objekti legendi või ka projekti, mis on aluseks täpselt ettenähtud ja vajalikuks pindamistöö teostamiseks.

Projekt sisaldab:

  • Täpsed pinnatavad laiused, koos rattajälgede asukohaga tee põiklõikes
  • Katte kõvaduse andmed mõõdetuna spetsiaalse testriga
  • Teekatte struktuuri omadused määratud nihikuga ja liivaringi meetodiga.
  • Lisaks arvestades liiklussagedust ja liikluse iseloomu, teekatet ja ilmastikutingimusi, kasutatavaid materjale ning eelpool nimetatud mõõtmistulemusi on määratud spetsiaalse programmi abil sideaine norm.
  • Sideainenormi parandused vastavalt teekatte ja väliste tingimuste muutumistele.

Sideaine norm, mis on kvaliteedi tagamisel peamine, kooskõlastatakse tellija esindajaga, enne pindamistööde algust.