• Lumetõrje (sahk)
  • Lumetõrje (lumepuhur)
  • Lumetõrje (äravedu)
  • Libedustõrje (kloriidid)
  • Libedustõrje (abrasiivmaterjalid)