Mis on möss?

Möss on kindla retsepti järgi külmalt segatud peeneteralise killustiku, emusiooni ja lisandite segu mis kantakse kuni 30mm kihina teekattele. Klaasfiiberkiu ja lateksi lisamisel tagatakse mössi kattele elastsed omadused ka õhukese kihina. Segu on laotatav nii käsitsi kui masinaga. Mössi saab kasutada koos ka teiste katteparandus meetmetega nagu pindamine. Möss (10mm) võrrelduna 50mm freesimise ja asfaltülekattega paiskab õhku 83% vähe CO2, kulutab 63% vähem energiat, kasutab 76% vähem killustiku uue kulumiskihi ehitamisel. Eesti kliimas on soovitatav laotada mössi kahe kihilisena et saavutada maksimaalne ilmastiku kindlus.

Möss USA

Möss annab kattele uue ilmastikukindla kaitsekihi ning on:

 • kiirelt teostatav, tee saab avada takistusteta liiklusele 1-2h pärast;
 • teele ei jää lahtist killustikku;
 • saab katta ka kitsaid ja ligipääsmatuid kohtasid käsitööga;
 • tasandab kattes olevad väiksemad ebatasasused ja lohud;
 • vähendab liiklusmüra;
 • on kaitsekiht vee, niiskuse ja ilmastikuolude eest;
 • takistab uute pragude ja aukude teket;
 • annab kattele uue värske välimuse;
 • loob hea pinna katte markeerimiseks;
 • pikendab katte eluiga;
 • hinnalt soodne võrreldes uue katte ehitusega.

Kuidas möss toimib?

Segu laotatakse teekattele õhukese kihina. Külmalt laotatav isevalguv segu täidab teekattel praod ja mikropraod ning teele ei jää lahtist killustikku. Vana ja kulunud kate saab uue värske välimuse ning teelõigu saab liiklusele avada 1-2 tundi pärast laotamist, taastadest esialgse sõidukiiruse.

Mössi tüübid

Mössi segud jagunevad kolmeks põhiliseks tüübiks vastavalt retseptis kasutatud killustiku fraktsiooniga. Killustiku fraktsioonid jagunevad peeneks, tüüp I (0-2 mm), keskmiseks, tüüp II (0-4 mm) ja jämedaks, tüüp III (0-8 mm). Mössi segutüüpe omavahel kombineerides saab igale kattele sobivaima mössi kihi.

TÜÜP I

  • 0-2 mm killustiku fraktsioon
  • Kihi paksus 4-8mm
  • On sobilik kõnniteede, kergliiklusteede ja madala liiklussagedusega sõiduteede pealmise kihina ning lennuväljadel, kus on vajalik siledam ja tihedam kattekiht.

TÜÜP II

  • 0-4 mm killustiku fraktsioon
  • Kihi paksus 6-12mm
  • On sobilik sõiduteede, parklate ja tänavate nii pealmise kui alumise kihina.

TÜÜP III

  • 0-8 mm killustiku fraktsioon
  • Kihi paksus 10-30mm
  • Sobiv ebatasasuste ja pragude täitmiseks tasandamiseks alumises kihis ning sobib tihedama liiklusega teekatetele nii katte uueks kulumiskihiks kui ka pikirööbaste täitmiseks rattajälgedes.

Kus mössi kasutatakse?

 • Linnatänavatel
 • Kõnniteedel
 • Parklates
 • Maanteedel
 • Pikirööbaste tasandusel
 • Kergliiklusteedel
 • Hoovi sissesõitudel
 • Lennuväljadel

MÖSS Eesti

Vaata ka infolehte siit: Infoleht

Lisainfo:

Andres Thomson
Projektijuht – MÖSS
Tel: +3725117622
e-mail: andresth@yle.ee