Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna inseneripreemia omistati Marek Koidule

Maanteeamet ja Asfaldiliit kuulutasid välja Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhinna laureaadid kahes kategoorias: Aadu elutööpreemia ja Aadu inseneripreemia.

Aadu inseneripreemia omastati silmapaistvate saavutuste eest teedevaldkonna arengu ja jätkusuutlikkuse tagamisel Marek Koidule, kes töötab ÜLE OÜ ehitusjuhina.

Marek Koit on olnud Eesti pindamisturu edasiarendaja ja turule uuenduste tegev nüüdseks 20 aastat, tema eestvedamisel on ÜLE OÜ teostanud pindamistöid ka Soomes ja Rootsis olles oma eesrindlike tegevustega sihiseadjaks alternatiivturgudel ka teistele teedeehitusettevõtetele.

ÜLE OÜ poolt loodud OÜ Pigipada, kes toodab bituumenemulsioone ning väljastab ka stabiliseerimistööde tarbeks kasutatavat bituumensideainet vahtbituumenite tootmiseks. Tänaseks väljastab Pigipada Eesti turule rohkem kui 50% vajaminevast toodangust, lisaks realiseerib Pigipada oma toodangut Soome Vabariigis. Marek Koit on olnud emulsioonitehase üks loojatest ning edasiarendajatest.

Marek Koit on võtnud missiooniks arendada Eesti pindamisturgu läbi oma kogemuste edasiandmisega kolleegidele, s.h. tellijaid, järelevalve ja teised töövõtjaid, neid suunates ja õpetades. Ta on olnud pindamispäevade eestvedajana heaks veduriks.