Kiirpindamine tee nr 61 Põlva-Reola 2016

OÜ ÜLE teostas Maanteeametiga sõlmitud lepingu raames kiirpindamistöid Tee 61 Põlva-Reola maanteel km 22,151-26,544 ja 30,478- 34,171.

Tööd teostati vahemikus 12-13 juuli 2016.

Tööde teostamiseks kasutati OÜ Pigipadas valmistatud polümeermodifitseeritud bituumenit ja eelnevalt asfalditehases bituumeniga töödeldud mustkillustikku.

Seejärel koristati teelõigult lahtine killustik ja valmis pindamine kaeti fog seal emulsiooni ja liivaga.

Töid teostati 600 – 700 meetriste töölõikudena. Tööde ajal oli töötsoonis kiiruspiirang 30 km/h ja keskmiselt 90 minutit pärast töödega alustamist tõsteti kiiruspiirang 70’ni. Järgmise päeva hommikuks taastati olemasolev liikluskorraldus kogu eelmisel päeval teostatud teelõigul. Tööde ajal kasutati “Järgne mulle” sõidukit.

Ülalnimetatud katsetööst teostati ka videoülesvõte, mis jõuab huvilisteni augustikuu lõpus.

OÜ ÜLE tänab koostöö eest Maanteeametit kiirpindamise lõigu ettevalmistamisel ja sujuva koostöö eest tööde teostamisel.

 

Marek