Pindamispäev 2018

Pindamisalane Infopäev toimus 24. oktoobril 2018. Sündmust vedasid eest OÜ ÜLE ja OÜ Pigipada koostöös Teede Tehnokeskuse ja Eesti Maanteeametiga.

Infopäeval osales üle 80 osaleja

Pindamispäeva ülesehitus lähtus alljärgnevast:

Teede pindamine kui tehnoloogia on osa Eesti arengust. EV100 raames võime julgelt öelda, et me oleme suutnud oma teed hoida väga heas korras osaliselt kindlasti tänu pindamistehnoloogiale.

Tänu piisavale töömahule oleme suutnud hoida oma ekspertiisi pindamise valdkonnas ning tehnoloogiaid pidevalt arendada. Arendada oma teadlikkust nii kasutatavate sideainete, kivimaterjalide, mehhanismide kui ka tööjõu osas. Kuid kas see kõik on olnud piisav muutustes?

Autod muutuvad, inimeste vajadused muutuvad, konkureerivad tehnoloogiad arenevad, ilmastiku tingimused on heitlikumad – kas pindamine tänases võtmes on jätkusuutlik?

Pindamise infopäeva eesmärk on anda aus ülevaade pindamise, kui tehnoloogia, iseärasustest – tänaseks tekkinud väljakutsetest ja eduelamustest.

Eesmärk on tuua kokku inimesed, kes saavad siit infopäevalt kaasa võtta kasvõi ühe tarkusetera, et homme seda oma töös rakendada.

Käsitleme teemasid läbi tee omaniku ehk tööde tellija perspektiivi ja töövõtja perspektiivi.

Infopäeval osalesid Maanteeameti ja kohalike omavalitsuste, teedeehitusettevõtete esindajad, teede projekteerijad, teetööde järelvalvajad, kivimaterjali ja bituumentoodete tootjad/vahendajad, teedeehitusmaterjalide sertifitseerijad, laborite esindajad.

Uuel aastal lisame siia ka ettekanded nii videos kui ka slaidis.

Kohtumiseni järgmisel korral!